HISTORIA

 

Holmbergs åkeri är ett välkänt namn ifall man hängt med i transportbranschen i Örebroregionen de senaste åren, men det få faktiskt vet är att åkeriet har en historia som strävar tillbaka till andra världskriget.

 

På den tiden befann sig både Sverige och våra grannländer i ett nödläge i form av importkris, tack vare tyskarnas handelsblockad av haven så blev det omöjligt att leverera mat.

Detta fortgick ändå tills USA gick in i bilden och började skicka förnödenheter med båt till hamnen Petsamo vid norra ishavet.

Varpå Petsamotrafiken infördes som både Finlands och Sveriges enda importkälla.

I trafiken så samarbetade 400 lastbilar och 600 förare för att hålla igång Sveriges handel, däribland bröderna Johan och Kalle Holmberg.

 

13 år senare (1954), så bildade de ett åkeri tillsammans och man körde olja, kalksten, sand och skiffer på vintern och jordbruksgödsel på somrarna.

 

Efter flera år av verksamhet så var det Hans Holmbergs tur att ta över 1964, då med en grusbil som han körde själv.

 

När Johan och Peter tog över 2007, så började genast företaget att expandera både genom lotstjänster och egna lastbilskörningar.

Genom förvärvet av Perssons Godstransporter i Stenstorp AB så blev vi 2015 en stor faktor för DHLs transporter i mellansverige.

Nu senast så har vi 20 fjärrbilar och mer än 30 anställda.

 

Copyright © All Rights Reserved